Kraniosakral behandling och terapi

Kraniosakral terapeuten i Göteborg | www.zon1.se | Kraniosakral terapi

Kraniosakral behandling

Kraniosakralbehandling 60 min

källa Bröderna Tranbergs institut!

KranioSakral behandling är en manuell low velocity teknik som utvecklats ur osteopatin. Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland utforskade på 1900-talet den KranioSakrala mekaniken.


Dr. Sutherland hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett eget slutet system. Detta system enligt Dr. Sutherland precis som det kardiovasculära, sin egen KranioSakrala vätskeflödes cyklar.

I en frisk kropp ligger cyklarna i en viss jämn rytm, en rytm som inom osteopati kallas för en tryckförändring av gensvarsspänning och som av terapeuten känns vanligast mellan kraniet fogleder och korsben. Kraniosakral behandling påverkar systemet och dess förändring, genom att återställa eventuella påverkan som olika dragstörningar.

I den kraniosakrala grundläran så uttalades det tidig 1930-tal att behandling påverkar främst fem områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i hjärnan och ryggraden, kraniets ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna. Den är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning. Numera har kunskapen utvidgas till så mer än kraniet, ryggrad och korsben.

I USA och England har relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform kan ha en god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan 1900 talet har Kranisakral behandling utvecklat till en medicinsk behandlingsmetod i USA och England. Nedan finner du en förklaring 

 

Historik
Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland. Från början av 1900-talet fram till sin bortgång 1954 lade dr Sutherland ner ett gediget och seriöst arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation.

Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Två av de ingående delarna i det kraniosakrala systemet har fått ge namn åt behandlingsmetoden; kraniet och sacrum.

Dr Sutherlands arbete har efter hand utvecklats och kunskapen har utvidgats till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben. Idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan återställa spänningstillstånd i alla kroppsvävnader; muskler, leder, ryggkotor, organ via bindväv (fascia). Det finns också detaljerad kunskap om hur alla strukturer är sammanlänkande med bindväv.

Kraniosakral terapi
En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser. När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv.

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan.

Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Exemper på Kraniosakral behandling

Om du är INTRESSERAD av Kraniosakral behandling. Fyll gärna i en intresseanmälan.

Senast modifierad: 10:42 2016-04-14

Helheten vår kunskap ditt välbefinnande

Denna sida använder cookies, Genom att fortsätta godkänner du användandet av dem. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

X