Tui Na medicinsk massage och akupressur behandling

Tui Na medicinsk behandling

BOKA HÄR

Tuina akupressur och massage 90 min

Tuina akupressur och massage 75 min

Tuina akupressur och massage 75 min

Tuina akupressur och massage 75 min

Tuina akupressur och massage 60 min

Tuina akupressur och massage 60 min

Tuina akupressur och massage 45 min

Tuina akupressur och massage 45 min

Tuina akupressur och massage 30 min

Tuina akupressur och massage 30 min

Tui Na – Traditionell Kinesisk Medicinsk Massage och Akupressur

Unik och flertusenårig behandlingsform

Tui Na är en unik och flertusenårig behandlingsform som innebär att man behandlar klienten med en kombination av Massage och akupressur (tryck på punkter med fingrarna). Tui Na är en individuellt anpassad metod och är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten som går under benämningen TCM (Traditional Chinese Medicine).

Tui Na är en helhetsmetod som berör hela kroppen och aktiverar meridianerna med dess akupunkturpunkter.

Tui Na påverkar organen, dess funktion och hela det energetiska systemet på ett positivt sätt enligt Traditionella kinesiska medicinska principer.

Tui Na innebär att meridianer och punkter aktiveras genom olika manipulationer med händerna i behandlande syfte. Istället för nålar används händer och fingrar för att på olika sätt balansera Qi/blod flödet i meridianerna, och för att återställa balansen mellan Yin och Yang.

Tui Na är ett berörande, i läkande syfte, sätt att hjälpa och stötta människor till smärtlindring och smärtfrihet, att återställa rörligheten i muskler och leder samt att återskapa ett energetiskt vitaliserande flöde som leder till självreglering.

I Kina används Tui Na med 5/6 och akupunktur med 1/6
Tui Na är den kinesiska motsvarigheten till kiropraktik. Tui Na är behandlingsform där flera massage tekniker används den har ett stort användnings område inom sjukgymnastik. Filosofin bygger på principer inom akupunktur och Qigong och har anor från det gamla Kina. TUI betyder är liknande effleurage (som f ö kommer från Tui Na gm Per Henrik Ling “den svenska massagens fader”. Han var i kina och tog med sig formen hem.) “att skjuta/knuffa” och NA betyder “att greppa, ta om”. En tidigare form av kinesisk massage är t ex Anmo, där an betyder “att trycka” och mo “att stryka”, en benämning som fortfarande används för att beskriva vanlig massage. Det finns flera “stilar” av Tui Na, de härstammar från olika områdena i Kina med flera olika antal tekniker. Med olika grepp och manuella tekniker, som närmast liknar massage och kiropraktik, åstadkommer terapeuten effekter som är gynnsamma för hälsan och välbefinnandet. Behandlingen är oftast mycket behaglig, men kan vara smärtsam, och Tui Na används ofta i friskvårdande syfte.

Traditionell kinesisk massage (Tui Na) är medicinskt behandlande och individuellt anpassad massage. Traditionell kinesisk massage den kinesiska massagen är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten, och att den bygger på TCM teori. Det är en helhetsbehandling som berör mycket mer än huden. Tui Na är en massageform som aktiverar kroppens akupunktursysten enligt (TCM) principer Den går djupare än muskler och skelett, och påverkar organen, och hela energisystemet på ett positivt sätt. Man använder olika massagetekniker beroende på de problem man behandlar. Tui-Na påverkar balansen mellan Yin och Yang, öppnar upp meridianerna och reglerar Qi och blod cirkulationen. Tui-Na kan utföras sittande eller liggande och är ett utmärkt komplement till akupunktur, akupressur. Tui Na-teknik innebär att kroppsmeridianerna masseras i behandlande syfte, gm att som akupunktur, att balansera Qiflödet i meridianerna. Inom Tui Na kan behandla de flesta symtom, besvär och sjukdomar med denna metod.

Med Tui Na kan man behandla olika symtomtillstånd som t.ex:

Olika smärtsymtom/syndrom, ryggsmärtor, huvudvärk/migrän,

olika typer av ledsmärtor, rörelseinskränkningar,

tennis- golfarmbåge, olika muskulära problem, ischias m.m, ryggvärk,

huvudvärk, migrän, artrit,

frozen shoulder, nervinklämningar, skador gm idrott och träning
Stress, sömlöshet, emotionella obalanser
Förstoppning, diarré, magsmärtor
Urologiska problem såsom PMS, menstruationsproblem, prostata, infertilitet.
Andningsrelaterade problem t.ex. hosta, astma/allergi
Mentala problem – stress, trötthet, svaghet, lågt immunförsvar, oro, depression,

sömnlöshet, tankar, olika rädslor

Detta är några exempel på symtom som man kan behandla med Tui Na.

Andra exempel på Tuina anmo

Fyll gärna i en intresseanmälan. maila roblin@zon1.se

Senast modifierad:: 10:42 2016-04-14
 

 Erbjudande första gången ej i samband med andra erbjudanden
Tuina erbjudande sid 1
Tuina erbjudande sid 1
Tuina erbjudande sid 2 obs fel adress
Tuina erbjudande sid 2
obs fel adress

Senast modifierad:: 10:42 2016-04-21

  © 2016 Robert Lindell

 

 

Helheten vår kunskap ditt välbefinnande

Denna sida använder cookies, Genom att fortsätta godkänner du användandet av dem. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

X