Probiotikum

60 kapslar. Innehåll per kapsel: 15 miljarder av följande probiotika: Bifidobacterium bifidum. Bifidobacterium lactis.Bifidobacterium longum. Lactobacillus acidophilus. Proteiner från mat som inte kan brytas ner, kan förstöra tarmfloran och leda till sjukdomar. Aktiva peptidaser (enzymer) i Probiotika hjälper till att bryta ner skadliga matproteiner och ger en balanserad tarmflora. För att ett probiotikum ska vara effektivt i tarmen måste det också kunna kolonisera tarmslemhinnan. Bakterierna i Probiotika har stor förmåga till att fästa sig vid tarmepitelceller. Bakterier som har adhesionsförmåga kan effektivt förtränga patogena mikroorganismer. De fyra mjölksyraproducerande bakterierna i detta medel kompletterar varandra och är därför lämpade till att användas vid olika tillstånd där proteinintolerans och obalanserad tarmflora har en roll, t ex autism, ADHD, inflammatoriska tarmsjukdomar, colon irritable, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom och återställa tarmfloran efter antibiotikabehandling. Mjölksyrabakterierna har stor förmågan att fästa sig vid tarmslemhinnan. Bakterie stammarna i är speciellt utvalda för att ta hand om och eliminera patogena (skadliga) peptider från tarmslemhinnan och för att återuppbygga tarmslemhinnan hos personer med en proteinintolerans.

Kliniska användningsområden
• Hyper-/hypoaktivitet
• Autism
• Schizofreni
• Fetma
• Diabetes
• IBS
• Celiaki
• Chrons sjukdom
• ADHD
• Inflammatoriska tarmsjukdomar
• Födoämneskänsligheter
• Bakteriell överväxt
• Förstoppning
• Bakteriellt betingade infektioner

• Dosering: 2 kapslar per dag (1+1) morgon och kväll.
• Behandlingstid: 1 månad med utvärdering.
• Beräknad verkanstid: Inom två veckor.
• Kontraindikationer – Långvarig och hög probiotika behandling kan teoretiskt nedsätta syntes av vitamin K2 och B-vitaminer i tarmen. Långtidsprofylax bör efter en månad kompletteras med B-complex och vitamin K.
• Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.
• Probiotika och läkemedel – Följande faktorer bör beaktas:
• Vid antibiotika behandling – vänta minst 4 timmar mellan antibiotika och probiotika.
• Sulfa preparat – probiotika kan öka nedbrytningen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen).
• Psykofarmaka – probiotika kan öka metabolismen av dessa (4 timmars intervall mellan intagen).

Lägg till önskelista
Lägg till önskelista