Behandling Ansiktzonterapi 60 min

kr675.00

Ansiktszonterapi

Zonterapeuten i Göteborg | www.zon1.se | Ansiktszonterapi

cropped-Ansiktszonterapi-front-57.jpg

Ansiktszonterapi bokning

Bokning av ansikszonterapi

Ansiktszonterapi och zonterapi 75 min 

Ansiktszonterapi och zonterapi 75 min


Länk till Ansiktszonterapi WEBINAR

Bli ansiktszonterapeut webkurs i Ansiktszonterapi

ANSIKTZONTERAPI

Ansiktszonterapi

ANSIKTSZONTERAPI

Ansiktszonterapi, är en metod som bygger på flera olika behandlingsformer. Den har under 35 år utvecklats av Lone Sörensen från Argentina, Danmark, Spanien!

Behandlingsteknikerna i Ansiktszonterapi är en speciell blandning av orientaliska medicinens grundprinciper, traditionell kinesisk medicin, gamla indianska tekniker och modern forskning inom neuroanatomin.

Grundorsaker
Ansiktszonterapi är en metod som går ut på att i första hand ta reda på grundorsakerna till sjukdomar, obalanser, ohälsa och besvär. Istället för att behandla symtom, bearbetas och behandlas organiska, fysiska och emotionella obalanser som är grundorsaken till sjukdomarna och besvären.
Det är just det som gör Ansiktszonterpi till en så unik behandling. Många alternativa behandlingsmetoder utgår ifrån att behandla symptomen först.

Symptom
Symptomen behandlas också genom speciella metoder. Vid specifika besvär kan man tex behandla utvalda neurologiska punkter som det finns massor av i ansiktet. De neurologiska punkterna har en direkt förbindelse till de inre organen, blod och lymfans kretslopp och det CentralaNervSystemet.

Målinriktat
I Ansiktszonterapi kan man arbeta med väldigt exakta och målinriktade resultat. Genom de breda neurologiska undersökningar man kan utföra i Ansiktszonterapin så fungerar metoden mer precist vid behandling av neurologiska problem och hjärnskador.När nervändsluten i ansiktet stimuleras, så når nervimpulserna hjärnan blixt snabbt utan att behöva ta en omväg genom kroppen. Kroppen svarar direkt genom att försöka korrigera det som inte står rätt till. Just pga detta så passar behandlingen extra bra om man tex har en förlamning någonstans i kroppen som förhindrar nervimpulserna att nå fram.

Hela kroppen
I en Ansiktszonterapi behandling påverkas hela kroppen. Akupunkturpunkter, zoner och neurologiskapunkter i hela ansiktet stimuleras.
Blodcirkulationen ökar, spänningar löses upp och du blir lugn och avslappnad.Kroppen kommer i balans.
En kropp som är helt i balans är en helt frisk kropp.
Ansiktszonterapi är en riktig hälofrämjande behandling, förebygger ohälsa samtidigt som den verkar som en naturligt skönhetsbehandling.
Mår du bra så ser du bra ut..

Vem behöver Ansiktszonterapi?
Behandlingen passar alla. Gammal som ung, frisk som sjuk, Och har i stort sett inga kontraindikationer alls. Man behöver alltså inte ha någon speciell sjukdom för att behöva en Ansiktszonterapi behandling. Den passar alldeles utmärkt som en friskvårdande och förebyggande behandling. Ansiktszonterapin verkar snabbt och kraftfullt i alla olika former av ”besvär” oavsett om sjukdomen är allvarlig, akut, kronisk eller enbart någon tillfällig liten krämpa du besväras av.Jag kan inte påstå att Ansiktszonterapin botar allvarliga sjukdomar men det är bevisat att livskvaliteten mångfaldigt har ökat och besvären minskat hos många, många människor som fått behandlingar.

i orientalisk medicin. Metoden har utvecklats under en lång period av forskning och är en kombination av kinesisk medicin, zonterapi från sydamerikanska indianstammar och modern neuroanatomisk forskning. Denna metod används idag över hela världen. Man strävar efter att i huvudsak behandla sjukdomsorsak i stället för fokusering på symtombehandling. En analys görs av människans fysiska, organiska och emotionella tillstånd. Via centrala nervsystemet, hormonsystemet och meridianerna hjälper metoden kroppen att återställa hälsa och balans.

Ansiktszonterapi ger skön avkoppling, man går ner i varv och känner sig mindre stressad. Energiflödet ökar och man känner sig piggare och mer fokuserad. Det är en behandling som man kan njuta av och unna sig för att hämta ny kraft.

Inom ansiktszonterapi hittar vi orsaken genom att leta efter den största “depån” i ansiktet, eftersom den är störst är den också äldst och därför är det där problemet har startat. En depå är en vissnande nervände eller inflammerad vävnad. Vi använder oss av olika depå grader för att fastställa hur stor skadan är, där 1 är lägst och 5 är högst.

Depå 1: Sandkornsstora. Väldigt litet problem.
Depå 2: Risstorlek, flera stycken. Problemet har funnits i månader, år.
Depå 3: Stor som en böna. År av problem – börjar bli allvarligt
Depå 4: Liten som en ärta, fortfarande rörlig. Stora problem, börjar utveckla allvarliga sjukdomar.
Depå 5: En liten hård fastvuxen kula, nu har man allvarliga sjukdomar som är svåra eller omöjliga att bli av med.

Utomlands arbetar man med stor framgång på barn och vuxna med olika svårigheter såsom: dyslexi, språksvårigheter, inlärningsproblem, dyskalkyli, hjärnskadade, autism, asperger, ADHD, DAMP, Downs syndrom, epilepsi och många fler sjukdomsgrupper.

Men zonterapibehandlingen passar alla. Gammal som ung, frisk som sjuk, och har i stort sett inga kontraindikationer alls. Man behöver alltså inte ha någon speciell sjukdom för att behöva en ansiktszonterapi behandling. Den passar alldeles utmärkt som en friskvårdande och förebyggande behandling. Ansiktszonterapin verkar snabbt och kraftfullt i alla olika former av ”besvär” oavsett om sjukdomen är allvarlig, akut, kronisk eller enbart någon tillfällig liten krämpa du besväras av. Ansiktszonterapin ger sig inte ut för att bota allvarliga sjukdomar men det är bevisat att livskvaliteten mångfaldigt har ökat och besvären minskat hos många människor som fått behandlingar.

Exempel på besvär som många har blivit hjälpta med gäller i hela världen:

• Allergier
• Astma
• Depression och oro
• Eksem
• Hormoniell obalans
• Huvudvärk och migrän
• Infertilitet
• Ledbesvär
• Magproblem
• Muskelsmärtor,stelhet
• Sexuella problem
• Stress
• Stroke rehabilitering
• Sömnbesvär
• mm. mm…

Solskenhistoria

Exempel på ansiktszonterapi

Länk från Året Runt 31-2010

Är du INTRESSERAD av Ansiktszonterapi . Fyll gärna i en intresseanmälan.

Senast modifierad:: 10:42 2014-04-05
 

 © 2016 Robert Lindell

 

Lägg till önskelista
Lägg till önskelista
Artikelnr: AZT60 Kategorier: , Etikett: